2015072014373934864249msBc2015072014373934786rutTusj201507091436443364rBtFyU2I20150709143644332883K3wQ61

Krossning med mobila och transportabla krossanläggningar

Frölén Kross AB

(Org.nr 556103-1385) ägs och drivs av Maria Frölén. Vi har vårt kontor på Verkstadsvägen 6 i Härnösand.

Läs mer

Verksamhet

Vi utför krossning med mobila och transportabla krossanläggningar. Vi tar även på oss total-entreprenader med sprängning och transporter.

Läs mer

Kvalitet & Miljö

Frölén Kross AB är kvalitetscertificerad enligt ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas (DNV).

Läs mer

Kontakta oss