Verksamhet

Vi utför krossning med mobila och transportabla krossanläggningar. Vi tar även på oss total-entreprenader med sprängning och transporter.

Maskinpark

Frölén Kross AB har en maskinpark bestående av för- och efterkross anläggningar av olika storlekar för olika uppdrag. Det finns också sorteringsverk och hjullastare för in och utbärning.

Frölén Kross AB har tre egna täkter strategiskt belägna i Västernorrland.

Våra produkter

Bergkrossmaterial såsom förstärkning, bärlager, slitlager samt makadamfraktioner.

Våra kunder

De största kunderna är Trafikverket, Skanska, Svevia, Peab, NCC Roads och SCA.